discovery+ original
Kan man elske en som hater?
Soundtrack av arY
Kan man elske en som hater?
Vi lot 6 unge mennesker diskutere kjærlighet og radikalisering med utgangspunkt i Alt du elsker.
Trenger du råd, se mer info om radikalisering på Regjeringens nettside.